ydelser

Ydelser

Innoversity Online QuickTests™

Et unikt diagnose-værktøj som afsæt for en styrkelse af innovationsindsatsen i grupper, teams, afdelinger og virksomheder

Læs mere her

Innoversity Academy™

Lær at mestre innovation og innovativt samarbejde i hverdagen sammen med din afdeling, projektgruppe eller team.

Læs mere her

Innovative workshops

15 års erfaring med design og facilitering af workshops har givet os en unik tilgang til arbejdet med innovation i praksis.

Læs mere her

Innoversity Office Space

Har du brug for nye rammer om jeres innovations-indsats, hvorfor så ikke prøve at booke dig ind hos os for en dag?

Læs mere her

VidendomæneMapping™

Vores unikke og forskningsbaserede tilgang til arbejdet med innovation, diversitet og samarbejde –

Læs mere her

Max 70% HomogenitetsKlubben

Vores nyeste tiltag for de virksomheder der har haft modet til strategisk at tilslutte sig princippet om max 70% homogenitet.

Læs mere her

Innoversity Online QuickTests™

Et unikt diagnose-værktøj som afsæt for at styrke innovationsindsatsen

Innoversity Online QuickTests™

Vi har igennem de seneste år i Innoversity Copenhagen arbejdet med at udvikle forskellige QuickTests, som en helt særlig tilgang til at arbejde med innovation og ledelse i grupper, teams, afdelinger og virksomheder. 

En QuickTest er et kollektivt diagnose-værktøj, som bruges i forhold til et konkret tema, I som gruppe eller enhed ønsker at arbejde med. Hvis I fx oplever, at I har brug for at blive bedre til at samarbejde på tværs med andre dele af virksomheden, kan I vælge at prøve vores QuickTest om SamarbejdsBarrierer™. Denne test identificerer, hvilke af de klassiske fem samarbejdsbarrierer, der giver problemer hos netop jer.

Hvordan udføres en QuickTest?
QuickTesten sendes f.eks. ud til alle enhedens medarbejdere mandag morgen med deadline torsdag middag (det tager maks. 3 minutter at gennemføre QuickTesten). Herefter har I så mulighed for at afholde en fælles workshop allerede om fredagen, hvor I bruger et par timer i gruppen på at gennemgå QuickTestens resultater (hvilke barrierer, der giver problemer hos jer) og ikke mindst beslutter jer for, hvad I vil gøre ved disse problemer, samt hvem der gør hvad hvornår.

Herefter anbefaler vi, at iI laver en kort opfølgning på ca. 30 minutter nogle måneder senere og ikke mindst, at I gentager QuickTesten et år senere for at se hvor meget – eller hvor lidt – der har ændret sig i forhold til jeres samarbejde på tværs.

Du kan vælge helt selv at gennemføre QuickTests, formidle resultater og facilitere de efterfølgende udviklingsworkshops ved hjælp af vore udførlige Gør-Det-Selv pakker med alle de materialer, slides, guides og manualer, du har brug for. Eller du kan vælge at få os til at køre forløbet for jer, hvor vi står for både analyse og workshop-design hos jer.

Fordele ved at anvende en QuickTest som afsæt for innovationsindsatsen:

 • Alle medarbejdere er med til at stille “diagnosen” og analysere resultatet.
 • Det tager maks. 5 minutter at gennemføre en Innoversity QuickTest.
 • Alle medarbejdere klædes på med samme viden og kompetencer – samtidig.
 • Resultatet af QuickTesten foreligger med det samme, og målingen er let at gentage.
 • Analysens scorer formidles i simple lyssignal-koder: rød, gul og grøn.
 • Alle QuickTests er udviklet med udgangspunkt i den nyeste forskning på området.

Alle QuickTests har det til fælles, at de er designet til at skabe fælles momentum omkring den fælles innovationsindsats. Indtil videre har vi udviklet fem Innoversity Online QuickTests™. Du kan se beskrivelsen af dem hver især i produktmenuen til højre.

Innoversity Academy

Lær om innovation – online og offline – sammen med kollegerne

Innoversity Academy

Innoversity Academy henvender sig til ledere og medarbejdere, der ønsker at få mere innovation og innovativt samarbejde ind i hverdagen. Innoversity Academy er designet til at give hele virksomheden, hele afdelingen eller hele teamet et kompetencemæssigt løft på en gang,  uden hverken at sende folk på dyre kurser eller hyre omkostnings-tunge konsulenter.

Innoversity Academy vender den klassiske læringsmodel på hovedet og giver ledere mulighed for selv at tilrettelægge forskellige udviklingsforløb for deres gruppe eller enhed ved hjælp Innoversity Academys forskellige innovations-moduler. Hvert af disse moduler giver lederen mulighed for, sammen med sin enhed, at arbejde med og dygtiggøre sig i praksis i forhold til de vigtigste temaer inden for innovation og ledelse, diversitet og samarbejde.

Hvert modul består af en selv-diagnose (QuickTest med maks. 15 spørgsmål), en mini-analyse (rapport) samt slides og forskellige møde-designs, som enheden kan benytte i innovationsarbejdet sammen. Desuden kan man via Innoversity Academy downloade en masse ekstra materiale, der kan bruges til forberedelse af forløbet såsom artikler, video, procesdesign, ekstra værktøjer etc.

Fordelen ved denne tilgang til at styrke innovationsindsatsen er, at man netop kan køre de forskellige moduler (eller blot et enkelt modul), når det bedst passer ind i enhedens øvrige arbejde – til en billig pris og med et langt større udbytte, fordi indsatsen er ens egen. Man kan således vælge at integrere arbejdet med det valgte modul ind i en eksisterende mødestruktur (f.eks. en time på det månedlige afdelingsmøde), eller man kan vælge at afsætte en halv eller en hel dag afhængig af tid, behov og ønsker til det pågældende tema. Læs mere om de eksisterende temaer og moduler i menuen til højre.

Innoversity Academy bygger således på fem grundlæggende ideer:

 • Organisationsudvikling sker bedst når vi øver os sammen.
 • Vi flytter os bedst som gruppe,  når vi allesammen kan, vil og ved det samme.
 • QuickTests – vi lærer bedst efter udførelse af selv-diagnose.
 • Flipped Classroom – læring sker, når vi afprøver ting i praksis sammen med andre.
 • Online learning kombineret med offline praksis sammen med kollegerne.

Innovative workshops

Vi kan hjælpe jer med både design og facilitering af workshops om innovation, diversitet eller samarbejde

Innovative workshops

Hos Innoversity Copenhagen har vi 15 års erfaring med at designe og facilitere innovative workshops for og med vore kunder, både i Danmark og internationalt. Vi udbyder workshops i mange forskellige formater og designs, alle udviklet af Ph.d. Susanne Justesen med særligt fokus på innovation gennem diversitet og samarbejde.

Vi faciliterer workshops hos jer
Vi designer og udfører workshops hos jer med udgangspunkt i netop jeres konkrete udfordringer, ambitioner og ønsker. Det kan være en enkeltstående workshop eller en serie af workshops, som vi designer og udvikler i fællesskab.

Facilitér jeres egne innovative workshops vha vore unikke Workshop-Kits
Med udgangspunkt i vores unikke erfaring med at samtænke innovation og læring har vi udviklet en række forskellige workshop-kits, hvor I med vores udførlige materiale selv kan gennemføre workshoppen uden brug af dyre konsulenter.

Ønsker I f.eks. at lave en workshop om Innovativ Adfærd hos jer, anbefaler vi altid at I forud for workshoppen laver en mindre undersøgelse, en diagnose, i forhold til, hvordan det står til hos netop jer i forhold til det tema i gerne vil arbejde med i workshoppen. I forhold til en workshop, hvor I ønsker at styrke den innovative adfærd, anbefaler vi, at I ugen før workshoppen gennemfører vores QuickTest om Innovativ Adfærd™ og herefter bruger vores workshop-kit til selv at analysere på resultaterne af QuickTesten – og ikke mindst designe og facilitere en workshop hos jer selv om dette tema.

Produkter

Innoversity Office Space

Book vore skønne lokaler i Rosenborggade til et anderledes møde

Innoversity Office Space™

Vores kontorlokaler er indrettet med innovativt samarbejde for øje, hvor vi har forsøgt at skabe et “space” for gode samtaler, dialog og inspirationsrige møder.

Produkter

VidendomæneMapping™

Vi har så meget viden – massevis af videndomæner – hvorfor bruger vi dem ikke?

Vi ved fra forskningen, at hvis vi ikke har indsigt i, hvilken viden vi har til vores rådighed i en gruppe, så er der god sandsynlighed for, at gruppen kun trækker på en forsvindende lille del af dens viden. Det er jo ærgeligt – især hvis vi som gruppe kunne have en ambition om at blive mere innovative.

Vi har derfor i Innoversity Copenhagen udviklet en en simpel proces i fire trin, som vi kalder VidendomæneMapping™. Metoden bruges til at kortlægge og synliggøre en gruppes mange forskellige videndomæner og hjælpe gruppen med at kombinere de forskellige videndomæner på nye måder.

TRIN #1: IDENTIFIKATION AF GRUPPENS EKSISTERENDE VIDENDOMÆNER 

Find sammen i makkerpar, der interviewer hinanden to-og-to for at finde flest mulige videndomæner hos hinanden. Hvert par skal bruge en sort, tyk tusch, forskellige farver runde post-it-notes samt et A3-papir til hver profil. Den der interviewer, skriver et videndomæne ned på hver seddel efterhånden som de “opdages”. For at finde frem til de forskellige videndomæner, spørger I ind til hinandens 1) uddannelsesmæssige/professionelle baggrund, 2) tidligere jobs, 3) nuværende job og 4) faglige interesser/hobbyer. Denne del tager ca. 10-15 minutter.

TRIN #2: SKAB BEVIDSTHED OM DE VIDENDOMÆNER, I HVER ISÆR HAR MED 

Når alle har fået lavet deres individuelle videndomæneprofil, hænges de op på væggen, så alle kan se dem. Herefter tager I en runde i gruppen, hvor alle præsenterer – ikke sig selv, men sin interview-makker. Sørg for at bruge sætninger som “han ved rigtig meget om” eller “hun er mange års erfaring med”, eller “er meget vidende om” etc, så det ikke bare bliver opremsning af et CV men en videnprofil i beskriver. Hver præsentation behøver ikke at tage mere end ca. 1 minut pr person.

TRIN #3: LAV EN FÆLLES VIDENDOMÆNEPROFIL FOR GRUPPEN 

For at lave jeres fælles gruppeprofil, tegner I tre cirkler inden i hinanden på en flipchart, hvorefter I tager videndomæner fra hver af de individuelle videnprofiler og placerer dem på den fælles profil. I den midterste cirkel placerer I de videndomæner, alle gruppens medlemmer har til fælles (kun et af hvert). I den næste cirkel placerer I alle de videndomæner, som nogle af jer har til fælles. I den yderste cirkel placerer I de videndomæner, som er unikke for blot et enkelt medlem i gruppen. Denne del tager ca. 15 minutter, afhængigt af gruppens størrelse.

TRIN #4: PRØV AT KOMBINERE JERES VIDENDOMÆNER PÅ HELT NYE MÅDER 

Det er videndomænerne i midten (der deles af alle i gruppen), der vil have en tendens til at blive brugt mest, og som derfor hurtigt kan komme til at dominere (uhensigtsmæssigt) i gruppen. Prøv derfor i gruppen at udforske, hvad der sker når I kombinerer de øvrige videndomæner på nye måder ved f.eks. at se, hvad der sker, hvis I kombinerer tre eller flere helt forskellige videndomæner fra den yderste cirkel med hinanden. Eller eksperimentèr med at forstå et bestemt problem ud fra et videndomænes perspektiv og løse problemet med erfaringer og metoder fra et helt andet videndomæne. Eksperimentér i det hele taget bare med at prøve hele tiden at kombinere jeres forskellige videndomæner på nye måder.

VidendomæneMapping™ som metode er relativt enkel at gå til, og vi håber, du har lyst til at eksperimentere med den på egen hånd. Vi vil meget gerne høre fra dig med dine erfaringer, kommentarer og spørgsmål i den forbindelse.

Hvis du kunne tænke dig at få lidt hjælp til processen, har vi i Innoversity Copenhagen arbejdet med at udvikle, forbedre og videreudvikle VidendomæneMapping™ processen i en årrække og har udviklet en række forskellige tilbud og pakker, som du kan se i kolonnen til højre. Alle disse forskellige produkter gør det nemt for dig og jer at få det bedst tænkelige udbytte af den diversitet og de videndomæner, der findes i gruppen.

Produkter

Max 70% HomogenitetsKlubben

For virksomheder med modet til at efterleve Innoversity-Princippet om Max 70% Homogenitet

70% HomogenitetsKlubben

Fra forskningen ved vi, at det giver rigtig god mening at sætte fokus på gruppesammensætning på tværs af virksomheden, hvis man ønsker at sikre innovation og performance. Ganske få virksomheder har imidlertid haft modet til at efterleve dette princip indtil videre .

Max 70% HomogenitetsKlubben er en eksklusiv klub for de virksomheder og organisationer, der har truffet en principiel beslutning om at bekæmpe organisatorisk homogenitet ved at efterleve dette princip.

Medlemsskab i klubben er by invitation only. Klubben faciliteres af Innoversity Copenhagen, og klubbens medlemmer inviteres til to årlige møder for at udveksle erfaringer på tværs og i fællesskab identificere metoder, værktøjer og nudges, der kan understøtte arbejdet med Max 70% HomogenitetsPrincippet i praksis. Klubbens møder er forbeholdt HR-direktører og/eller udviklingsdirektør, evt med support fra en HR-medarbejder.

Kontakt os og hør mere om, hvornår næste møde finder sted.

Produkter

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmailPrintFriendly