InnovationsWorkshoppens 8 faser

InnovationsWorkshoppens 8 faser

Blogindlæg af Ph.D. Susanne Justesen, Innoversity CPH 

Jeg har de seneste uger haft fornøjelsen af at lave langt flere innovations-workshops, end jeg plejer, og det har været en sand fornøjelse. Ikke mindst er der kommet nogle VILDT spændende og værdifulde koncepter ud af indsatsen, og da jeg synes, at det workshop-design fungerer rigtig godt, vil jeg gerne dele det med dig her på bloggen.

Inden jeg tager hul på beskrivelsen af de 8 faser, vil jeg komme med en vigtig anbefaling, nemlig at workshoppens deltagersammensætning er MINDST lige så vigtigt som det design, du lægger ned over selve workshoppen – hvis ikke vigtigere. Ligesom der er den gode bordplan, der giver den gode fest, så er det den gode udvælgelse og sammensætning af deltagerne, der giver den gode konceptudvikling.

Jeg vil også anbefale at inddele deltagerne i mindre grupper á fire personer, hvilket giver de absolut bedste betingelser for en god dynamik i gruppen. Samtidig vil jeg anbefale, at gruppen består af følgende deltagere:

 • Een person fra egen virksomhed
 • En kunde
 • En samarbejdspartner
 • Et wildcard / en joker

Det fungerer – i min optik – rigtig godt af have 3-5 grupper, der arbejder ved siden af hinanden i en og samme workshop. Du kan sagtens vælge at have færre eller flere grupper, men du skal være opmærksom på, at hvis der er for mange grupper, kræver det længere tid til det afsluttende pitch af ideerne.

1. fase: Velkommen til + Design Brief (30 min.)

En god start på workshoppen opnåes ved, at det er en højt placeret leder eller direktør i virksomheden, som byder velkommen og fortæller om, hvorfor netop denne workshop er vigtig for virksomheden. Herefter tager facilitator over og beder alle deltagerne om at introducere sig selv, så alle ved hvem, der er i rummet. Herefter er det tid til at briefe deltagerne om opgaven – det vil sige et Design Brief, hvor de briefes om:

 • Virksomheden – en kort præsentation
 • Formål med workshoppen/projektet
 • Vigtigste trends og tendenser ift. markedet og de teknologiske muligheder
 • Målgruppen – hvem er de kunder/brugere vi ønsker at nå?
 • Behovene – hvad er målgruppens vigtigste behov?

Herefter skulle deltagerne gerne føle sig tilstrækkelig godt klædt på til at kunne kaste sig ud i opgaven. Ofte vælger jeg, at hver gruppe arbejder med et bestemt tema og/eller en bestemt målgruppe. Grupperne har altså forskellige opgaver, de arbejder med under workshoppen.

Hver gruppe skal bruge et foamboard (gerne i str 200 x 100cm) som de bruger til at sætte post-it notes på undervejs i processen, og dermed dokumentere ideer og indsigter.

2. fase: Opgavefortolkning (20 min.)

For at komme igang med opgaven skal alle deltagerne gå over til materialebordet (se billedet foroven), hvor de skal vælge tre ting, de mener kan bruges til illustrere netop deres tema eller deres behov. Når alle gruppens deltagere har valgt materialer, forklarer de for hinanden, hvorfor de har valgt de tre ting, og hvordan tingene illustrerer netop deres tema/behov.

Øvelsen har flere formål, dels at deltagerne lærer hinanden at kende i grupperne, dels at de får hul på brugen af materialer, som for flere er en helt ny og anderledes måde at arbejde på, og slutteligt, at de får åbnet op for flere forskellige måder at forstå opgaven og temaet på.

Sådan holder du en workshop med fokus på innovation

3. fase: Brugerindsigt - nu og i fremtiden (30 min.)

Hver gruppe får udleveret et Empati-kort, der beskriver hvad forbrugeren 1) Tænker & Føler, 2) Ser, 3) Hører og 4) Siger & Gør. Empati-kortet hjælper deltagerne med at forstå de kunder og forbrugere, som konceptet skal målrettes til.

Empati-kortet består af udsagn, indsigter og citater fra forbrugere, som du/I enten har interviewet, observeret eller fået på anden vis. I denne fase af workshoppen skal deltagerne udforske deres udleverede Empati-kort og identificere følgende:

 • De 3-5 vigtigste mønstre/tendenser i målgruppen idag?
 • De vigtigste mønstre/tendenser om 10 år?

Denne fase har det vigtige formål at få deltagerne til at stille ekstra skarpt på målgruppen og deres behov som afsæt for næste fase.

Skab innovation med en god workshop

4. fase: Brainstorm (30 min.)

Nu handler det om at få produceret så mange ideer som overhovedet muligt i hver gruppe. Derfor er det en god idé at bede deltagerne om at bruge de første par minutter på at tænke og skrive ideer ned hver især, for at sikre, at alle får tid til at tænke sig om, inden de hurtigste begynder at skyde løs med deres ideer. Når den fælles brainstorm begynder ligger der således allerede en masse post-it notes på bordet med ideer, der kan bygges videre på.

Det er en god idé at opfordre folk til kun at skrive en idé pr. post-it note, da det giver et godt overblik, når den sættes op på boardet. Herefter skal grupperne opfordres til at sortere deres ideer i temaer. Her begynder der, som regel, at tegne sig de første konturer af et eller flere koncepter, som de kan arbejde videre med i næste fase.

5. fase: Det fysiske koncept (30 min.)

Brainstormen blev brugt til at komme med ideer til, hvad konceptet skal indeholde af forskellige dele og elementer. I protoyping-fasen handler det om at få beskrevet, hvordan konceptet skal se ud.

Det vigtigste som facilitator, i denne del af workshoppen, er at hjælpe grupperne igang med at prototype. Det er min erfaring, at når det drejer sig om udvikling af ikke-fysiske koncepter, kan det ofte være svært at forestille sig, hvordan deltagerne kan bygge et ikke-fysisk koncept, når det stadig blot eksisterer som sporadiske ideer.

Innovationsworkshoppens 8 faser - sådan gør du

6. fase: Forberedelse af pitch (10 min.)

Når prototyperne er klar, skal det præsenteres for de øvrige grupper. Her er det vigtigt, at grupperne får en opskrift til, hvordan de skal pitche konceptet, da der ellers er risiko for, at præsentationerne kommer til at handle lidt for meget om modellen, de har bygget og for lidt om selve konceptet. En fast opskrift er også med til at skabe et godt overblik og en rød tråd gennem alle præsentationerne, således de andre deltagere lettere kan følge med.

Et godt pitch på blot 3 minutter kan med fordel se ud som følger: 

 • BEHOV som I ønsker at dække (hvad)
 • MÅLGRUPPE (hvem har behovet)
 • SELVE KONCEPTET (hvordan foreslår I at det gøres)
 • UNIKKE FORDELE (Hvorfor er netop jeres koncept så genialt?)

Det er også en rigtig god idé at bede grupperne om at øve deres pitch igennem en enkelt gang, inden de skal fremlægge for de andre grupper. Især er det vigtigt, at de aftaler indbyrdes, hvem der gør hvad undervejs.

7. fase: Pitch af koncepterne (20 min.)

Nu er tiden endelig kommet til at høre om mere om de udviklede koncepter. Det er vigtigt, at de andre grupper kan se prototyperne under præsentationen, og naturligvis er det en rigtig god idé at filme hver af præsentationerne, så I har dem efterfølgende. Til sidst er det en god idé at give de øvrige deltagere mulighed for at spørge ind til deres koncept og deres model.

8. fase: Next steps & tak for nu (10 min.)

Til slut er det vigtigt at samme person, som bød velkommen og lavede indledningen, får afsluttet workshoppen, og fortæller hvad der kommer til at ske herefter – det vil de fleste gerne vide, når de nu pludselig er blevet ganske involveret i processen – og det bliver folk.

Jeg har oplevet at modtage forslag og ideer fra folk, der har deltaget i workshoppen som jokere – det vil sige eksterne personer, der ikke har nogen aktie i resultatet, som skriver til mig efterfølgende, da de lige er kommet i tanke om lidt ekstra ideer, som de også synes skulle være med 😉

Sidste gode råd i denne omgang går på at sørge for at uddele en lille gave til alle deltagerne på vej ud af døren, som tak for deres indsats.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmailPrintFriendly

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmailPrintFriendly